Departamenti i Shkencave Natyrore

Departamenti i Shkencave Shoqërore

Kristaq Piti

Drejtor

Mësues Fizike

Me një eksperiencë shumëvjecare në mësimdhënie, profesor Kristaq Piti mban dhe rolin e drejtuesit të gjimnazit “Nils Bor”. Ai gjithashtu ushtron dhe pasionin e tij për fiziken, duke dhënë lëndën e fizikës me një përkushtim maksimal. Autor i disa librave dhe artikujve per lëndën e fizikës në ndihmë të maturantëve.

Teuta Morina

Nën Drejtoreshë

Mësuese Historie/Gjeografie

Me përkushtimin dhe pasionin e mësuese Teutës, lënda e Historisë dhe Gjeografisë do ju bëhet më e bukur dhe interesante, duke ju shtuar kuriozitetin per historinë e vëndit tonë dhe jo vetëm.