Shpërndahen certifikatat e konkursit Kanguro për nxënësit e gjimnazit “Nils Bor”.