Libri “Fizika për maturantët” , që ju jepet në dorë , është hartuar në bazë të programit të aprovuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës për provimet me zgjedhje te Maturës Shtetërore. Ndërtimi didaktik bashkëkohor dhe i studjuar i tij iu vjen në ndihmë maturantëve për të patur rezultate të larta në provimet me zgjedhje si dhe ti stukturojnë më mirë njohuritë e tyre.

young-man