Misioni i gjimnazit “Nils Bor” është : 

  • Të garantojmë cilësi të lartë arsimimi me një staf tepër të kualifikuar dhe përkushtuar ndaj kërkesave të nxënësve tanë.
  • Të ofrojmë arsim cilësor me mësimdhënie në nivele të larta, duke i ushqyer nxënësit me ndjenjën e qytetaris dhe respektit ndaj tyre, pa dallim kombësie, feje apo gjinie.

 

Vizioni i gjimnazit “Nils Bor” është :

  • Të sigurojmë mjedise dhe mësimdhënie me cilësi të lartë në shërbim të nxënësve dhe mësuesve tanë.
  • Të ruajmë dhe përmirsojmë suksesin aktual të shkollës përkundrejt standarteve lokale, rajonale dhe ndërkombëtare.
  • Të ndihmojmë studentet e talentuar duke i nxitur për të marrë pjesë nëpër konkurse, olimpiada  dhe seminare në mënyrë që të përmirsohen më tepër dhe të bëhen akoma më të suksesshëm.