Profesor Kristaq Piti

Profesor Kristaq Piti

Mësues Fizike

Me një eksperiencë shumëvjecare në mësimdhënie, profesor Kristaq Piti mban dhe rolin e drejtuesit të gjimnazit "Nils Bor". Ai gjithashtu ushtron dhe pasionin e tij për fiziken, duke dhënë lëndën e fizikës me një përkushtim maksimal. Autor i disa librave dhe artikujve per lëndën e fizikës në ndihmë të maturantëve.

Me një eksperiencë shumëvjecare në mësimdhënie, profesor Kristaq Piti mban dhe rolin e drejtuesit të gjimnazit “Nils Bor”. Ai gjithashtu ushtron dhe pasionin e tij për fiziken, duke dhënë lëndën e fizikës me një përkushtim maksimal. Autor i disa librave dhe artikujve per lëndën e fizikës në ndihmë të maturantëve.

Events

ID Event Name Duration Start Date
UE-007 Good Morning America 1 Hours 02/07/2022
UE-006 Chicago Architecture Foundation River Cruise 3 Hours 02/07/2022
UE-001 Science In The New Era -4 Hours 02/07/2022
UE-004 Student Exchange Program Information Sessions 82 Hours 02/07/2022
UE-005 How To Sell Anything 2 Hours 02/07/2022

Courses

ID Course Name Duration Start Date
WP 123 Game Theory 101 1 week 02/07/2022
MD 004 Ruby On Rails 4 Weeks 02/07/2022
BA-038 The Theory Of Sport 1 week 02/07/2022
BA-037 Bachelor Of Nursing 3 Weeks 02/07/2022