Matura 2019 – “Nils Bor” .

Sukses i maturantëve të gjimnazit “NILS BOR”!
Nga 29 aplikime në formularin A2,
27 fituan që në raundin e parë.