Libri është hartuar mbi bazën e objektivave të programit të hartuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës për provimin e Testit Kombetar për lendën “FIZIKË”.

Libri vjen bashkë me një DVD me materiale vizive për ilustrimin e mjaft dukurive fizike dhe astronomike.

Materialet ilustruese ne CD janë përzgjedhur në oqeanin e pafundëm të përdorimit teknologjisë së informacionit nga shkollat me përvojë në botë , duke shfrytëzuar edhe humanizmin e tyre që venë dispozicion nëpërmjet internetit falas Web – sitet e tyre.

Gjejë rastin t’i falenderojë ato për ndihmesën e dhënë në këtë ndërmarrje kurajoze tonën.