Filozofi- Klasa e 11-të përgatitur nga mësuesja Eriglena Toto.