Binjakezimi me shkollen “Yane Sandansku” të Bullgarisë.

“Në datën 29 /08/2016 në qytetin Gotse Delchev të Bullgarise u realizua takimi midis Drejtorisë së shkollës “Yane Sandansku” të Bullgarisë dhe Drejtorisë së gjimnazit privat “NILS BOR” të Tiranës ,Shqipëri.
Në këtë takim midis dy drejtorive u diskutua për fushat e bashkëpunimit(binjakzimit) midis të dy shkollave” “Në datën 29 /08/2016 në qytetin Gotse Delchev të Bullgarise u realizua takimi midis Drejtorisë së shkollës “Yane Sandansku” të Bullgarisë dhe Drejtorisë së gjimnazit privat “NILS BOR” të Tiranës ,Shqipëri.
Në këtë takim midis dy drejtorive u diskutua për fushat e bashkëpunimit(binjakzimit) midis të dy shkollave”.