Bashkëpunumi me institutin e modës moderne “Kaceli” dhe shkollës “Nils Bor”.

Në saj të bashkëpunumit me institutin e modës moderne “Kaceli” , nxënësit e gjimnazit “NILS BOR” , krahas mbarimit të gjimnazit , ku marrin arsimim dhe edukim te përgjithshem, ushtrohen edhe për disa aspekte të jetes praktike, në shërbim të së ardhmes.